ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Με αφετηρία τα δωμάτιά μας μπορείτε να επισκεφθείτε αρκετές ενδιαφέροντες παραλίες

Παραλία λούτσα βράχος
Παραλία μονολιθι
Παραλία αλωνάκι
Παραλία κανάλι
Παραλία Λίχνος
Πάργα  εκκλησάκι πανάγιας
Παραλια Ριζα
Παραλία Κυανή ακτή